We are currently working to enhance your web experience. During the maintenance period, the site will be unavailable. Please check back after the maintenance period. There is no need to call customer service during this time, as they will not have access to the system either.

Obecnie pracujemy nad udoskonaleniem jakości użytkowania strony. W tym czasie strona będzie niedostępna. Wróć na nią ponownie po zakończeniu prac konserwacyjnych. Nie ma potrzeby dzwonić do Biura Obsługi Klienta w tym okresie, gdyż nasi Doradcy również nie będą mieli dostępu do systemu.

O我們目前正在進行網站維修以提升網頁功能。在此維護期間,您將無法使用本網站。請在維修期後再光臨瀏覽。在網站維修完成前,客服工作人員亦無法使用本網站,所以請勿爲此原因而聯絡客服中心。